6
ד"ר טל שגיא
הרטבה היא לבטח מטרד, שלא רק מפריע לך, אלא משפיע בצורה ניכרת על ילדך. הרטבה שאינה קשורה לבעיה רפואית כגון זיהום בדרכי השתן, לא מהווה סיכון רפואי כרוני. בו בעת, כבר הוכח שבעיית ההרטבה משפיעה בצורה שלילית על שגרת חייו של הילד, כולל על הישגיו בלימודים, בטחונו העצמי ויחסיו עם בני גילו. מחקרים מוכיחים שהמתח…
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments